bloemenweide

Levend bloed analysevoetreflex

Het donkerveld microscopisch onderzoek van vers afgenomen bloed wordt levend bloed analyse genoemd. Dit onderzoek geeft informatie over het “inwendig milieu” en over de functionele kwaliteit van de bloedcellen. Bovendien geeft het gegevens over de hoeveelheid en de opwaartse ontwikkeling van de in elke mens aanwezige eiwitpartikels (endobionten) uit dewelke hoger ontwikkelde micro-organismen en structuren zoals bacteriën, virussen en schimmels kunnen ontstaan. Via een kleine vingerprik wordt het bloed op een dekglaasje aangebracht en onder de microscoop gelegd, de patiënt kan op een monitor meekijken en krijgt tegelijkertijd uitleg over wat men kan waarnemen.

Het is een onderzoek dat bijzonder waardevol is bij de beoordeling van patiënten die lijden aan chronische ziekten, infectiegevoelige kinderen, steeds terugkerende bacteriële problemen, schimmel  problemen, chronische toxische belastingen, (zoals amalgaam) en bij specifieke orgaan belastingen.

De levend bloed analyse is voor de patiënten uiterst motiverend, daar ze zelf hun bloed rechtstreeks kunnen waarnemen via een monitor. De LBA kan niet vervangen worden door eender welk ander bloedonderzoek zelfs niet door een klassieke bloed analyse of door in het labo gefixeerde bloedmonsters.

Tevens is het een waardevol  preventief onderzoek, daar bepaalde voorstadia, die nog niet ziektemakend zijn,  maar die het lichaam in een ziekteontvankelijke toestand brengen, eveneens met deze bloedanalyse kan worden vastgesteld.

Volgende zaken kan je waarnemen in een levend bloed analyse

  • Weefselverzuring
  • Bloeddoorstroming
  • Afweervermogen tegen ziekten en infecties
  • Kristallen (afvalstoffen)
  • Schimmelneiging, virulente micro-organismen
  • Orgaanbelasting: maag,lever, nieren, schildklier
  • Verouderingstendens, vrij radicaal schade
  • Metaalbelasting

Het is toch zo belangrijk het inwendig milieu te behandelen: wanneer  het inwendig milieu verbetert , slaan alle soorten therapiëen beter aan. Denk maar aan bijvoorbeeld het nemen van voedingssupplementen, osteopathie, kiné, massages, enz.