zen-tuintje

Chinese geneeswijzebamboe

chineesTCM (Traditional Chinese Medicine) is de Engelse afkorting voor Traditionele Chinese Geneeswijze. De oorspronkelijke principes van de Chinese Geneeswijze gaan terug tot de begrippen uit de oude Chinese natuurfilosofie. Deze filosofie is gebaseerd op het begrip “Qi”. Dit wordt in het westen vaak vertaald met “energie” of “levenskracht”. Ziekte wordt beschouwd als een verstoring van het energetische evenwicht van de mens. Deze verstoring kan zich zowel op lichamelijk, psychisch als emotioneel niveau manifesteren.
Dit komt tot uiting in meer of minder ernstige klachten. In die gevallen waarin het lichaam niet in staat is het evenwicht zelfstandig te herstellen, kan Chinese geneeswijze uitkomst bieden.

De Chinese Geneeswijze heeft al duizenden jaren van ontwikkeling achter de rug. Ook nu nog worden bestaande denkbeelden en werkwijzen steeds verder aangevuld en geïntegreerd met nieuwe, meer moderne bevindingen en technieken.

De Chinese Geneeswijze omvat hiermee een compleet op de moderne mens afgestemd geneeskundig systeem. Via dit systeem kunnen diagnoses worden gesteld, ziektes worden genezen en klachten worden verminderd of gestabiliseerd.

Totale mens

De Chinese zienswijze benadert de mens anders dan de Westerse Geneeskunde. Ze stelt niet de “ziekte” centraal, maar “de zieke mens in zijn omgeving”. In het westen waar de Chinese geneeswijze, en vooral de acupunctuur, een steeds grotere plaats inneemt, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. Chinese geneeswijze biedt de mogelijkheid tot een dergelijke totaalbenadering. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen bij de kern worden aangepakt.

Diagnostiek

De Chinese Geneeswijze heeft één van de meest verfijnde diagnostische technieken van de wereld. Door het voelen van de pols, het bekijken van de tong en een uitgebreide anamnese kan het patroon, waarbinnen de ziekte zich manifesteert, worden onderscheiden. Als gevolg hiervan kunnen zowel de gevolgen als ook de onderliggende oorzaken worden bestreden. Tevens kan de vatbaarheid van een patiënt voor bepaalde ziektebeelden worden vastgesteld zodat er preventief kan worden gehandeld. Onderdelen van de Chinese geneeswijze zijn o.a. Acupunctuur, Kruidentherapie, Tuina (meridiaan massage), Qi Gong en Chinese voedingsleer.

(bron: tiantu.be)